Законодавчо-нормативна база

Конституція України від 28.06.96 №254/96-ВР 

На період карантину:

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 р. № 211

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №87/2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронаврусом SARS-coV-2»

Про Функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях 

Про організаційні заходи для запобігання
поширенню коронаврусу COVID-19

 

 

Закони України, Укази Президента України:

Закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
(Документ 1533-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.04.2016)

Закон України № 921-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

Закон України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 № 5067-VI
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058-IV
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття" від 02.03.2000 № 1533-III

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ 
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV 
Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ 
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VІІІ 
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19
Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998 № 103/98-ВР 
Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-ІІІ 
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-Х IV 
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 
від 01.06.2000 №1775-ІІІ 

Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 394/96 
Закон України "Про оплату праці" 24.03.1995 № 108/95-ВР 
Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.1993 № 3356-ХІІ 
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України" 
від 16.07.1999 № 9996-XIV

Закон України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" від 26.12.2008 № 835- VI 
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" 
від 03.03.1989 № 137/98-ВР 

Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 № 504/96-ВР 
Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-XII 

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про проект Програми Державної служби зайнятості щодо професійної орієнтації на 2017-2020 роки

Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету від 16.11.2016 № 818

Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад від 05.08.1998 № 1240 
Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти від 17.08.2002 № 1135
Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту 
від 03.06.1999 № 956 

Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) від 20.01.1998 № 65 
Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів від 12.02.1996 № 200 
Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності від 25.08.04 № 1096 
Про Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти від 31 січня 2001 року № 78 
Про Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації від 27.08.1995 № 690 
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.02 №1298 
Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ від 28.02.02. № 228 
Про доповнення пункту 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково –педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти від 11.06.2008 № 535 
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами від 20.01.1997 № 38 
Про здійснення державних закупівель від 01.06.2010 № 2289-VI
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів від 14.04.1997 № 346 
Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек від 30.09.2009 № 1073 
Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях , незалежно від форми власності, в засобах масової інформації від 14 квітня 1997 року, № 348 

Нормативні  документи  міністерств, відомств та інші  документи

МОН Украхни  Український правопис

Про затвердження Положення про ДСЗ

Стратегія розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на період до 2023 року

Стратегічний план розвиткусистеми професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області до 2027 року Документ

МСП України Наказ Про затвердження Змін до Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер

МСП України Наказ Про затвердження Переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Постанова від 19.12.2008 № 80 «Про затвердження Програми державної служби зайнятості - виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2009-2012 щодо розвитку мережі власних навчальних закладів»
Міністерство соціальної політики України Наказ № 269 від 16.05.2013 «Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання»
Спільний Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 127/151 від 26.03.2001 «Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві».
Спільний Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 113/247 від 08.07.1999 «Про затвердження Положення про організацію професійного навчання безробітних за модульною системою»
Спільний Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 318/655 від 31.05.2013 «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних»
МОН Наказ від 14.06.2001 № 459 « Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах» 
МОН Наказ від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» 
МОН Наказ « Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» від 30.05.2006 № 419 
Міністерство освіти України Наказ від 26.09.2005 № 557 „ Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ " 
Міністерство освіти України Наказ від 15.04.93 № 102 „Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти України"
Міністерство освіти і науки України Наказ від 01.12.1998 № 419 «Типове положення про атестацію педагогічних працівників України» зі змінами і доповненнями 
Міністерство фінансів України Наказ від 28.01.02 № 57 „Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" (із змінами 10.03.06 № 267) 
Державне казначейство України Міністерство економіки України Наказ від 10.08.2001 № 142/181 „Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ" 
Державне казначейство Наказ № 64 від 17.07.00 «Про затвердження інструкції обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ» 
Міністерство праці та соціальної політики Лист від 08.11.2004 № 18-561 «Про оплату навчальної відпустки» 
Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти № 582 від 12.12.2000
Мінсоцполітики України, МОН України. Наказ «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних». від 31.05.2013 № 318/655.

Наказ від 06.06.2014  № 688 "Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів"

 

Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти»

Наказ МОН від 25.04.13 №466  "Про затвердження "Положення про дистанційне навчання"

Наказ МОНУ "Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти" від 20.02.2020

Державний класифікатор робіт і послуг

Державні стандарти профтехосвіти:

Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладів
Довідники кваліфікаційних характеристик (вип. № 1, 6, 21, 42, 43, 47, 63, 64, 66, 67, 83, 87)

Державний класифікатор професій

Державні стандарти професійно-технічної освіти

Положення Рівненського центру ПТО ДСЗ: 

Положення про порядок придбання Рівненським центром ПТО ДСЗ товарів через електронні закупівлі 

 

Головне меню


Реєстрація

Лічильник відвідувачів

5328611
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередні
За місяць
Попередній
Всі
2355
2775
13055
5304176
48007
48054
5328611

Ваш IP: 3.236.209.138
На сервері час : 2023-03-25 19:46:54
Счетчик joomla
return_links(3); ?>