Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ
про роботу
Рівненського центру професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості за 2021 рік

 Закладом освіти у звітному періоді було визначено 10 пріоритетних завдань: (ВІДСОТКИ)

 1. Удосконалення діяльності та керівництва Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
 2. Забезпечення якісного професійного навчання безробітних.
 3. Формування сучасної матеріально-технічної бази Рівненського центру ПТО ДСЗ.
 4. Забезпечення якісного кадрового складу педагогічних працівників Рівненського центру ПТО ДСЗ, людські ресурси
 5. Фінанси та контроль.
 6. Удосконалення та розширення інформаційно-роз'яснювальної та профорієнтаційної роботи.
 7. Підтвердження результатів неформального навчання за професією «Кухар» (3-6 розряди).
 8. Забезпечення доступності професійного навчання шляхом впровадження  сучасних інноваційних форм та методів навчання (дистанційне, дуальне, інклюзивне, індивідуальне тощо).
 9. Розширення форм та методів співпраці з роботодавцями та об’єднаними територіальними громадами
 10. Розширення переліку та об'єму надання платних послуг (освітніх та не освітніх).

Основні досягнення освітнього закладу

Обсяги професійного навчання від запланованих виконано на 91,5%. Всього протягом звітного періоду освітніми послугами Центру скористалися 8271 особа.  Серед тих, хто навчався протягом року були:

 • 7868 – зареєстрованих безробітних, у т.ч. 4164 особи (53%) з 19 інших регіонів України.
 • 12 слухачів – з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
 • 59 осіб – учасники АТО з числа зареєстрованих безробітних;
 • 463 особи з обмеженими фізичними можливостями;
 • 46 – неповнолітніх осіб;
 • 403 осіб навчалися за власні кошти та кошти підприємств.

Показник працевлаштування випускників Центру становить 94,9% (з урахуванням осіб, що перебували на обліку в службі зайнятості на початок року як такі, що закінчили навчання.

На  замовлення роботодавців з різних регіонів України та у співпраці з ними було розроблено 37  нових курсів цільового  призначення. 

 • Відповідно до нового Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О7124.F.41.10-2020, що базується на модульно-компетентнісному підході, розроблений робочий навчальний план для професійно-технічного навчання за професією 7124 Столяр будівельний 3(2-3) розряд та відповідно доДержавного стандарту професійно-технічної освіти СП (ПТ)О І56.30.2020) за професією „Бармен».
 • Успішно пройшли атестацію 16 педагогічних працівників.
 • Всього станом на 31 грудня 2021  року кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії”  у закладі освіти на посадах  викладачів мають 17 педагогів, 4 методисти та 1 вихователь;  „спеціаліст І категорії” – 16 викладачів та 1 вихователь;  „спеціаліст ІІ категорії” – 13 викладачів, 1 методист та практичний психолог.  12-й тарифний розряд встановлено 8 майстрам виробничого навчання, 13-й – мають п’ятеро педагогів та 14-й –  8 майстрам виробничого навчання.
 • У 2021 року до закладу освіти звернулася 51 особа (з яких 24 особи підтвердити результати неформального професійного навчання за професією «Кухар» ( 3, 4 розряду) з Луганської, Полтавської та Харківської областей, відповідно до Проєкту «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні») з різних регіонів України з метою підтвердження результатів неформального професійного навчання за професією «Кухар»  3 розряду.  Підтвердили  результати 50 осіб  -  з них 6 особи з Рівненської області, 1 – з Житомирської області, 12 – з Тернопільської області, 5 – з Волинської області, 2 – Закарпатської області, 8 – Полтавської області, 8 – Харківської області, 8 – Луганської області.
 • 5 осіб навчалися у Рівненському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ на підставі ваучерів, що були видані Теребовлянською районною філією (2 особи), Борщівською районною філією (2 особи), Підгаєцькою районною філією (1 особа) Тернопільського обласного центру зайнятості за професію «Кухар» 3 розряду.
 • Систематично здійснювався психологічний супровід, діагностування та консультування слухачів Центру, в тому числі з числа ВПО та демобілізованих учасників АТО, осіб з інвалідністю, неповнолітніх.
 • Забезпечено ефективну роботу з роботодавцями та соціальним партнерами; функціонували дорадчі органи Рівненського центру ПТО ДСЗ - Дорадчий комітет та п’ять  Консультативних рад за професіями.
 • Налагоджено співпрацю з об’єднаними територіальними громадами.
 • У 2021 року розширено перелік та обсяги надання платних послуг. У порівнянні з 2020 роком цей показник збільшився на 31 % (з 645386 грн. до 846124,55 грн.).
 • Професійне навчання із застосуванням технологій дистанційного навчання пройшли 4514 особи.
 • На замовлення роботодавців за дуальною формою проходили навчання 291 слухач, 193 з яких його успішно завершили (4 особи були відраховані у зв’язку з працевлаштуванням).
 • Організовано навчання інклюзивної групи слухачів за професією «Кондитер».

pic033

* 6 слухачів були відраховані, але отримали свідоцтво за проміжним розрядом;

1 дублікат свідоцтва.

Забезпечення організації навчально-виробничого процесу

У звітному періоді навчання здійснювалось за 53 ліцензованими професіями та 83 курсами цільового призначення.

На замовлення роботодавців з різних регіонів України  розроблено 37  нових курсів цільового  призначення. 

Відповідно до нового Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О7124.F.41.10-2020, що базується на модульно-компетентнісному підході,

розроблений робочий навчальний план для професійно-технічного навчання за професією 7124 Столяр будівельний 3(2-3) розряд та відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти СП (ПТ)О 5123.І56.30.2020) за професією „Бармен».

Усі робочі навчальні плани та освітні програми розроблено за участю роботодавців.

З метою удосконалення навчально-виробничого процесу, змісту освітніх програм до потреб роботодавців у 2021 році заклад освіти брав участь у таких програмах та проєктах:

 • Програма Європейського фонду освіти «Професійні навички для СМАРТ-спеціалізації» - деревообробка та виробництво меблів.
 • Програма PROFI для започаткування короткострокових освітніх програм підвищення (здобуття часткової) кваліфікації («Програма популяризації та просування інноваційних навчальних програм з ЕЕ для студентів та спеціалістів у галузі ЕЕ» в рамках компоненту «Професійні кваліфікації у сфері енергоефективності» проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні» (2020-2025), який реалізується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Урядів Німеччини та Швейцарії).
 • Соціальний проект "Іди і роби», метою якого є забезпечення зайнятості молодих людей з інвалідністю. В рамках цього проєкту з 20.04.2021 по 27.10.2021 пройшла навчання група кондитерів у складі 7 слухачів, 6  з яких – особи з особливими освітніми потребами. Отримання професії кондитера дасть їм можливість зайнятися підприємницькою діяльністю.
 • Проєкт «Школа Фермерства 2.0», який реалізовувався в межах проекту Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб», що впроваджується урядом Німеччини. У рамках проекту Рівненським центром ПТО ДСЗ розроблено 9 нових курсів цільового призначення. За 2-ма з них вже пройшли навчання 57 безробітних, з яких 52 успішно працевлаштовано. Також налагоджено співпрацю з Інститутом сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України. Завершується підготовка до підписання Меморандуму між закладом освіти та науково-дослідною установою, в рамках якого розроблено нові напрями навчання з вивчення інноваційних технологій в агровиробництві та природокористуванні, залучення провідних фахівців інституту до викладацької діяльності, консультування, підвищення кваліфікації, зокрема  стажування, викладачів та майстрів виробничого навчання.
 • Проєкт «Rivne work hub» - ефективна взаємодія команди «роботодавець - служба зайнятості – професійно-технічні заклади освіти» щодо оперативної підготовки кваліфікованих кадрів для регіонального ринку праці. У вересні 2021 року заклад освіти взяв участь у тристоронній робочій зустрічі із представниками Міжнародної компанії «Морган Феніче» з питань підготовки кваліфікованих швачок, верстатників деревообробних верстатів та комплектувальників меблів за дуальною формою здобуття освіти.
 • Проєкт «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні» відповідно до якого заключено договір між РЦПТО ДСЗ та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). Згідно з договором 24 особи зможуть підтвердити результати неформального професійного навчання за професією «Кухар» ( 3, 4 розряду) з Луганської, Полтавської та Харківської областей. Станом на 30.11.2021 свідоцтво про підтвердження робітничої кваліфікації кухаря отримали 24 особи;
 • Розпочато підготовку до участі в  реалізації компоненту «Аграрна освіта» в рамках  Програми ООН із відновлення та розбудови миру.  Рівненський центр ПТО ДСЗ має стати приймаючою стороною з метою  проведення Навчального туру для підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання  з Луганської та Донецької областей (Білокуракінський аграрний професійний ліцей та Великоновосілківський професійний ліцей).
  Основні завдання проєкту за компонентом «Аграрна освіта»:
  1) підтримка с/г коледжів у розробці гнучких модульних програм, включаючи короткі курси для дорослих з підвищення кваліфікації та курсів для дорослих;
  2) розбудова партнерства із закладами професійної освіти для надання навчального обладнання, необхідного для впровадження нових освітніх програм та підготовки викладачів.

З метою забезпечення доступності професійного навчання у Рівненському центрі ПТО ДСЗ активно застосовувались дистанційні технології. Професійне  навчання із застосуванням технологій дистанційного пройшли 4514 осіб.

У період посилених карантинних обмежень навчання груп, для яких можливе використання дистанційних технологій, не припинилося. Навчання здійснювалось у режимі онлайн.

В освітньому процесі активно використовувались платформи для проведення телеконференцій Google Meet та Skype. Для організації та координування освітнього процесу застосовувався додаток Viber.

У асинхронному режимі слухачі працювали на базі платформи дистанційного навчання Рівненського центру ПТО ДСЗ, що розміщений за адресою: http://test.cpto.rv.ua.

З метою удосконалення знань слухачів щодо оволодіння основами інформаційних технологій та правил роботи в мережі Іntеrnеt при організації процесу дистанційного навчання на методичній комісії сфери інформаційно-комунікаційних технологій та електронного діловодства розглянуто та схвалено зміни до навчальної програми предмету «Інформаційні технології». У кожній професії додано тему «Робота з дистанційними та хмарними технологіями», яка вичитується у перші дні занять. Вивчення цієї теми дозволяє підготувати слухачів до навчання в умовах карантинних заходів та проводити уроки дистанційно.

У 2021 році  проведено серію навчань для педагогічних працівників та адміністрації Рівненського центру ПТО ДСЗ щодо питань організації та проведення дистанційного навчання у закладі освіти.

У квітні-червні 2021 року проведено онлайн навчання для завідувачів навчальних відділень та адміністрації закладу освіти з питань удосконалення методики розробки дистанційних курсів на платформі Moodle.

У серпні 2021 року за сприяння Державного центру зайнятості розпочалося навчання педагогічних працівників РЦПТО ДСЗ щодо використання різних засобів для проведення дистанційного навчання IT Skills Up, яке проводить ГО «Маріупольський ІТ кластер» за підтримки німецького партнера «GIZ». У рамках проєкту пройшли навчання та отримали сертифікат 63 особи.

Станом на 13.12.2021 році відповідно до затвердженого графіка розробки дистанційних курсів розроблено 47 нових дистанційних курсів з предметів загально-професійної та професійно-практичної підготовки.

На базі Центру продовжував функціонувати Ресурсний центр інформаційно-комунікаційних технологій.

У 2021 році поповнено фонд бібліотечного ресурсу 15 примірниками літератури з правил дорожнього руху, а також 1182 посібниками в електронному форматі. Загальний  бібліотечний фонд становить 6040 примірників.

На замовлення роботодавців організовано навчання груп слухачів за дуальною формою навчання за професіями: «Верстатник деревообробних верстатів», «Кравець», «Кухар», «Продавець непродовольчих товарів», «Машиніст (кочегар) котельні», «Муляр», «Діловод», «Швачка», «Слюсар колісних транспортних засобів».

У 2021 року до закладу освіти звернулася 51 особа (з яких 24 особи підтвердити результати неформального професійного навчання за професією «Кухар» ( 3, 4 розряду) з Луганської, Полтавської та Харківської областей, відповідно до Проєкту «Професійна

інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні») з різних регіонів України з метою  підтвердження результатів неформального професійного навчання за професією «Кухар»  3 розряду.  Підтвердили  результати 50 осіб  -  з них 6 особи з Рівненської області, 1 – з Житомирської області, 12 – з Тернопільської області, 5 – з Волинської області, 2 – Закарпатської області, 8 – Полтавської області, 8 – Харківської області, 8 – Луганської області.

            Систематично проводились засідання педагогічної ради.

У звітному періоді було проведено 7 засідань методичної ради, на яких розглядалися робочі навчальні плани та програми за професіями та напрямами, норми витрат сировини та матеріалів тощо.

Продовжували свою роботу 5 методичних комісій, засідання яких проводилися щомісяця.

Педагогічні працівники продовжили роботу над загальною науково-методичною темою Рівненського центру ПТО ДСЗ на 2017-2022 роки («Використання сучасних технологій організації навчально-виробничого процесу з метою забезпечення доступності та ефективності професійного навчання»).

Згідно з результатами опитування та відповідно до висновків, відображених в аналітичних довідках 90% слухачів задоволені рівнем організації навчанням, а 10% -  задоволені посередньо, враховуючи необхідність проходити навчання за дистанційною формою. Незадоволених навчанням осіб не виявлено, що свідчить про високий рівень надання освітніх послуг.

 Щомісячно проводиться опитування слухачів Рівненського центру ПТО ДСЗ на предмет виявлення рівня задоволення умовами проживання. За результатами акетування 95% слухачів задоволені умовами проживання в гуртожитку навчального закладу.

Велика увага у звітному періоді приділялась психолого-виховному супроводу та адаптації слухачів, зокрема неповнолітнім особам,  внутрішньо-переміщеним особам (ВПО), учасників АТО/ООС, слухачам з особливими освітніми потребами, інших категорій соціально-вразливих  громадян.

Практичним психологом та вихователями були проведені  450 індивідуальних консультації для 370 слухачів (психологічне консультування, психодіагностична робота, корекційно-розвиваюча  діяльність  та психопрофілактична робота), 33 демобілізованих учасників АТО/ООС, 70 неповнолітнім та 9 особам з особливими освітніми потребами. Більшість консультацій, враховуючи санітарно-епідеміологічні обмеження, пов’язані з епідемією коронавірусного захворювання (COVID-19), проводились засобами онлайн зв’язку, такими як: Viber, Skype, Zoom тощо.

Проводилась й групова робота зі слухачами протягом року - 25 лекції, 15 семінарів, 23 тренінгів, бесіди, перегляд мотивуючих художніх та документальних фільмів з подальшим обговорення.

 Якісний склад педагогічних працівників

Штатним розписом  станом на 31.12.2021 року передбачено 77,5 педагогічних посад. Всього в закладі освіти працюють 69 педагогічних працівників, серед них: 26 майстрів виробничого навчання, 19 викладачів, 5 методистів, 3 старших майстри, 3 завідувачі майстернею (навчально-виробничою), 5 завідувачів відділень (навчального закладу),  2 вихователя, практичний психолог, два заступники директора з навчальної роботи, заступник директора з методичної роботи та заступник директора   навчально-виробничої роботи. Очолює педагогічний колектив – директор освітнього закладу Володимир Псюк.

Крім того, до викладацької роботи залучалися 25 фахівців Центру з числа адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу,  які мають відповідну спеціальність та викладають предмети згідно з навчальним навантаженням, встановленим наказом по Рівненському центру ПТО ДСЗ на початку освітнього  року.

Атестація педагогів Рівненського центру ПТО ДСЗ відбувалась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, згідно з графіком роботи атестаційної комісії Рівненського центру ПТО ДСЗ на 2020-2021рр. і графіком атестації.

У звітному періоді успішно пройшли атестацію 16 педагогічних працівників. Троє з них підтвердили свою відповідність займаним посадам (заступник директора з навчальної роботи Людмила Абрамова, старший майстер Олена Хоміна та завідувач відділення (навчального закладу) Анатолій Смалько, який також підтвердив раніше присвоєну кваліфікаційну категорію спеціаліста першої категорії на посаді викладача.  Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» на посаді викладача  методисту Тетяні Кислюк; «спеціаліст першої категорії» - вихователю і викладачу Ірині Горпишиній, викладачу Дмитру Зброжеку; «спеціаліст вищої категорії» - методисту і викладачу Ользі Дроб’язко,  викладачу Наталії Сирочук та завідувачці майстерні (навчального закладу) Надії Юрчук (на посаді викладача).

Підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший викладач» Валентині Зубік.

Інні Луговій на посаді викладача українського ділового мовлення підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та як викладачу спецдисциплін з менеджменту  - присвоєно кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист».

Встановлено 12-ий тарифний розряд майстру виробничого навчання Оксані Підлісній та майстру виробничого навчання водінню Олександру Петраковському; 13-ий тарифний розряд – майстрам виробничого навчання Інні Луговій, Світлані Рибачок та майстру виробничого навчання водінню - Тарасу Семенюку; 14- ий тарифний розряд – майстру виробничого навчання Вікторії Рибальченко, якій також присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» на посаді викладача.

Всього станом на 31 грудня  2021  року кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії”  у закладі освіти на посадах  викладачів мають 17 педагогів, 4 методисти та 1 вихователь;  „спеціаліст І категорії” – 16 викладачів та 1 вихователь;  „спеціаліст ІІ категорії” – 13 викладачів, 1 методист та практичний психолог.  12-й тарифний розряд встановлено 8 майстрам виробничого навчання, 13-й – мають п’ятеро педагогів та 14-й –  8 майстрам виробничого навчання.

Педагогічні звання присвоєні 13 педагогам:

 • чотирьом викладачам - «Старший викладач»;
 • двом викладачам -  «Викладач-методист»;
 • сімом майстрам виробничого навчання - «Майстер виробничого навчання І категорії».

Науковий ступінь кандидата економічних наук має один викладач.

Розроблено «Перспективний план атестації педагогічних працівників на 2020/2021-2025-2026 роки».

За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у виконання завдань, пов’язаних з професійним навчанням дорослого населення, реалізацію державної політики зайнятості в Україні грамотами та подяками відзначено 27 працівників.

До викладацької діяльності в Рівненському центрі ПТО ДСЗ залучалися 505 позаштатних викладачів та майстрів виробничого навчання з відповідною освітою та досвідом роботи на виробництві та в навчальних закладах різних рівнів акредитації. З ними було укладено 1304 договора цивільно-правового характеру.

У звітному періоді підвищення кваліфікації проходили 76 працівників Рівненського центру ЦПТО ДСЗ, у тому числі 61 педагогічний працівник (директор, 4 заступники директора, 5 завідувачів відділень, 3 завідувачі майстерні,  3 старших майстри, 4 методисти, 1 практичний психолог, 2 вихователі, 16 викладачів та 22  майстри виробничого навчання) та 15 осіб на непедагогічних посадах.  

12 педагогічних та 4 непедагогічних працівники, один з яких має педагогічне навантаження (Юрій Юдін), пройшли навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки, роботи з інструментом та пристроями, обладнанням, що працює під тиском, або отримали допуски до роботи в електроустановках напругою до 1000 В чи пройшли навчання з цивільного захисту.

Підвищили кваліфікацію у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 20 педагогів (заступник директора Людмила Абрамова, завідувачі відділень Наталія Харченко та Анатолій Смалько, старші майстри Олена Хоміна та Ірина Танасюк, методист Ольга Дроб’язко, викладачі Лариса Середюк, Людмила Случук, Софія Ремез, Олена Резун,  7 майстрів в/н (Ігор Баранець, Олександр Миронець, Іван Ільницький, Василь Ільчук, Світлана Клімчук, Інна Лугова та Сергій Торуля),  вихователь Ірина Горпишина та Ірина Гарнага (на посадах вихователя та викладача), практичний психолог Оксана Кондратюк-Якимець (на посаді викладача), а також двоє бібліотекарів (Антоніна Лисенко та Іванна Наумчук).

У Державному ПТНЗ «Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування» присвоєно кваліфікацію перукаря 1 класу майстру виробничого навчання за професією «Перукар (перукар-модельєр)»  Оксані Підлісній.

У ВНЗ «Міжнародна Академія управління персоналом» навчання за програмою «Кадри та управління персоналом» (135 год.) пройшла старший інспектор з кадрів та викладач Валентина Гичун.

У рамках проєкту IT SKILLS UP (підвищення ІТ навичок для освітян) пройшли навчання та отримали сертифікат 63 особи (57 педагогів та 6 інших працівників ЦПТО, троє з яких мають педагогічне навантаження).

Троє педагогів (Зеновій Крошний, Дмитро Зброжек та Раїса Ліхачова) підвищили кваліфікацію у німецькому проєкті з впровадження програм енергоефективності GIZ.

Навчання за дистанційним курсом у тренінговій програмі МОП «BIZ-UP Тренінг для Тренерів – Україна» пройшли старший майстер та викладач Віктор Красовський, викладач Наталія Сирочук.

Програму он-лайн навчання у фаховій школі  в рамках українсько-швейцарського проєкту  «Психічне здоров'я для України» на тему «Сучасні стандарти інклюзивного супроводу дітей з особливими освітніми потребами» (8 год.) засвоїла практичний психолог Оксана Кондратюк-Якимець.

Підвищили кваліфікацію за Міжнародною програмою International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing) підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу»  (120 год.)  заступник директора Оксана Зигалова, методисти Наталія Місюра та Раїса Ліхачова, яким присвоєно кваліфікацію Міжнародний вчитель/викладач.

Викладач Анна Зотік підвищила кваліфікацію в рамках Всеукраїнської наукової конференції, а також за програмами ТОВ «Світ краси Miks Ton» («Архітектура брів. Базовий курс по моделюванню та корекції брів», «Архітектура брів, створення ідеальної форми, колористика. Біовирівнювання та біофіксація брів») та на вебінарі  Євгенія Калкатова (АРТ АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва) «Креативні моделі в дизайн освіті, впровадження новітніх мультимедійних технологій» .

Успішно завершив онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання» (30 год.) для педагогів та керівників закладів ПТО в проекті EdEra майстер в/н Ігор Баранець.

У ТОВ «Всеосвіта»  за різними програмами курсів підвищення кваліфікації та вебінарів підвищували кваліфікацію 7 осіб: вихователь та викладач Ірина Горпишина (104 год.) і методист Раїса Ліхачова (12 год.), викладачі Дмитро Зброжек (2 год.), Анна Зотік (2 год.), Тамара Якубович (4 год.), майстер в/н Ігор Баранець (2 год.), а також лаборант і викладач Людмила Федорук (4 год.).

Сертифікати про підвищення кваліфікації під час Всеукраїнської практичної онлайн конференції  «Сучасні освітні технології. Інструменти підвищення якості освіти» отримала методист Раїса Ліхачова (12 год.).

Сертифікати за участь у трьох семінарах («Підготовка до органічного виробництва сільськогосподарської продукції» (10-11.11.) та «Вирощування органічних сільськогосподарських культур» (18-19.11), «Переробка, логістика та збут органічної агропродукції» ( 30.11.– 01.12.)) в рамках проєкту «Розвиток людського капіталу в агроорганічному секторі економіки» отримав майстер в/н Сергій Якобчук.  Олександр Миронець брав участь у другому семінарі.

Атестат спеціаліста за напрямом підготовки водіїв «Навчання керуванню транспортних засобів» у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС в Рівненській області отримав майстер в/н водінню Олександр Миронець.

Стажування у звітному періоді пройшли 9 педагогів (8 майстрів в/н та 1 викладач).  Так, за компетентностями «Використання інформаційно-ресурсного забезпечення в освітньому процесі, при підготовці кваліфікованих робітників швейного виробництва» та «Застосування інноваційних технологій при виготовленні сучасних швейних виробів» (30 год.) у Навчально-практичному центрі сучасних швейних технологій та дизайну ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг» пройшли стажування викладач Поліна Долганська та майстри виробничого навчання Лілія Давидюк і Оксана Мороз.

На базі навчального центру «Studio Estel» від Спілки Професіоналів України в індустрії краси сфери перукарського мистецтва стажувалася майстер в/н Вікторія Рибальченко.

У ДНЗ «Вище професійне училище ресторанного сервісу та торгівлі» пройшла стажування та підтвердила 5 розряд з професії «Кондитер» майстер в/н Світлана Рибачок.

У навчально-практичному центрі Квасилівського професійного ліцею пройшли стажування та підтвердили 4 розряд з професії електрогазозварник майстри в/н Василь Ильчук та Ігор Баранець (останній - за власні кошти).

На базі Фермерського господарства «Пролісок» стажувався майстер в/н Іван Білик та в ПСП «Шпанівське» - Павло Поліщук.

Посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки  у НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області отримали 4 особи: завідувачка відділення Наталія Харченко, завідувач майстернею Антон Аніскін, майстер виробничого навчання Сергій Торуля та комендант гуртожитку Галина Дойонко.

2 особи (Юрій Юдін та Ольга Матусевич) пройшли навчання з цивільного захисту.

Навчання з питань охорони праці у ТОВ «Рівненський ЕТЦ»  пройшли 17 осіб: директор Володимир Псюк, троє заступників директора (Людмила Абрамова, Руслана Бодренко, Володимир Лукʼянчук) 1 викладач (Софія Ремез), 6 майстрів в/н (Сергій Якобчук, Ігор Баранець, Іван Білик, Зеновій Крошний, Павло Поліщук, Торуля С.М.), 2 завідувачі відділень (Наталія Харченко та Олександр Сидорець), двоє старших майстрів (Віктор Красовський та Ірина Танасюк), завідувач майстерні Володимир Канюка та провідний інженер з охорони праці і викладач Юрій Юдін. 

Допуски до роботи в електроустановках напругою до 1000 В отримали 4 працівники: троє майстрів в/н (Василь Ільчук, Ігор Баранець та Сергій Торуля) та робітник з комплексного обслуговування й ремонту обладнання (будинків) Микола Андрощук.

 Навчання з правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями пройшли троє майстрів (Василь Ільчук, Зеновій Крошний та Павло Поліщук).

У ТОВ «НВЦ «УКРЕКСПЕРТ» пройшов навчання та виявив потрібні знання «Правил  безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці при експлуатації обладнання, що працює під тиском» провідний інженер з охорони праці Юрій Юдін.

Здобуває освіту бакалавра у Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю «Харчові технології» майстер виробничого навчання в групах кухарів Світлана Клімчук, а майстер виробничого навчання водінню Сергій Миронець – продовжує навчання за спеціальністю «Автомобільний транспорт»  у НУВГП.

Крім того, педагоги закладу освіти продовжували роботу над індивідуальними методичними темами. Результатом такої роботи стало оновлення та збагачення комплексно-методичного забезпечення за різними професіями та низка методичних розробок.

Організація співпраці з роботодавцями

Співпраця з роботодавцями у Рівненському центрі ПТО ДСЗ приділяється особлива увага, адже ефективність роботи освітнього закладу, якісна підготовка кваліфікованих кадрів та їх успішне працевлаштування напряму залежать від конструктивного діалогу з роботодавцями. Саме тому члени п’яти Консультативних рад за професіями металообробки та сільськогосподарської галузі, деревообробки, готельного господарства та ресторанної справи, швейної галузі та сфери інформаційно-комунікаційних технологій, по можливості та за потребою були присутні на засіданнях профільних методичних комісій. Саме за їх рекомендаціями поновлювалась матеріально-технічна база, переглядались та коригувались робочі навчальні плани та програми за професіями, курсами цільового призначення відповідно до сучасних вимог замовників робітничих кадрів.

У 2021 році відбулися засідання консультативних рад, а саме: 25.01.21 - за професіями металообробки, сільськогосподарської галузі; 05.03.2021 - за професіями деревообробки; 02.07.2021 - за професіями швейної галузі; 29.07.2021 - за професіями готельного господарства та ресторанної справи.

Забезпеченню якості професійного навчання сприяє й співпраця з роботодавцями щодо виробничої практики та майбутнього працевлаштування слухачів:

 • сфери індустрії краси (манікюрні послуги) - ФОП Євтушок Ю;
 • сфери металообробки (зварювальні роботи) - Ремонтно-механічний завод на Хмельниччині, Рівненські ПрАТ «Агропереробка», підприємці, що займаються металообробкою, ТОВ СГП ім. Воловікова, ТзОВ «Металкрафт»;
 • сфери перукарських послуг - Салоні краси «Luhury beauty club»,  Салоні  краси «Sun»;
 • швейної галузі щодо навчання безробітних на замовлення ТОВ «ГРУПА ВЕНЕТО», ТОВ» КОТОН СТИЛЬ», ТОВ «Гарне Груп»;
 • у сільському господарстві - ТДА «Гощанські автомобільні дороги України» (філія «Гощанський райавтодор», Черкаське ПП «Будсервіс КО», Вінницьке СФГ «Ірина», КП «Рівненський міський трест зеленого господарства», Київське ТзОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», Рівненське ФГ «Жарден Лекада», Львівське ФГ «Лешнівське», Рівненське ТзОВ МВК «ОМЕГА», ФОПи;
 • у торговельній сфері: касирів торговельного залу - ТзОВ «ТД Північ – Центр», ФОПи  та продавців - т/з ФОП Захарченко М.І. ;
 • у сфері обслуговування щодо в/п та працевлаштування бармена - кафе «Меркурій» та кондитерів - ЗОШ;
 • у кінно-спортиній галузі - конюхи, КСК «Патріот»;
 • у сфері побутових послуг - машиністи (кочегари) котельні -на замовлення ДП «Рівнеторф»; у сфері деревообробки - ТОВ «ОЛДІ» та волинське ТОВ «ДІП-РУТС».

Продовжується співпраця з Гощанською селищною радою, за сприяння Гощанської районної філії Рівненського обласного центру зайнятості -  здійснено навчання за КЦП «Документаційне забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад» (7 осіб).

На базі навчально-виробничого комплексу (м. Рівне, вул. І.Підкови,167А) 26.05.21 відбулася екскурсія для роботодавців Рівненського району та представників Рівненської районної філії Рівненського обласного центру зайнятості, у ході екскурсії відбулося  ознайомлення із напрямом роботи відділення, зупинилися на пріоритетних професіях і напрямах навчання, відвідали майстерні, лабораторії та кабінети.

Розпочато співпрацю з Рівненською обласною гідромеліоративною станцією, СФГ «Адоніс» та ПП «Шегера» у рамках навчання слухачів за професією «Рибовод (кваліфікований робітник)».

Укладено договір про співпрацю з новоствореною Асоціацією роботодавців легкої промисловості щодо партнерства та співпраці у підготовці кваліфікованих робітників з

професій швачка та кравець та з КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради щодо проходження виробничої практики слухачів з особливими потребами групи «Кондитер» на базі діючого харчоблоку. Налагоджено співпрацю щодо подальшої підготовки кваліфікованих робітників з професії «Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими».

Рівненський центр ПТО ДСЗ долучився до проєкту, ініційованого  головою Рівненської ОДА Віталієм Ковалем  «Rivne work hub».

 За результатами зустрічі напрацьовано дорожню карту співпраці компанії «Морган Феніче», Рівненського ОЦЗ та Рівненського центру ПТО ДСЗ з питань підготовки кваліфікованих швачок, верстатників деревообробних верстатів та комплектувальників меблів за дуальною формою здобуття освіти. З 08.12.2021 розпочала навчання група осіб за напрямом підвищення кваліфікації «Технологія пошиття чохлів для м’яких меблів» (9 осіб, з яких 2 особи за власні кошти), група буде проходити практичну підготовку на базі ТОВ «Морган феніче», з яким заклад освіти уклав тристоронній договір про подальше працевлаштування даних осіб.

Відповідно до укладених тристоронніх договорів про дуальну форму навчання відбувалось навчання наступних груп:

 • «Верстатник деревообробних верстатів - на замовлення ТзОВ «Олді», ТзОВ «ДІП-РУТС», ТзОВ Фабрика «РАТА»;
 • «Кравець» - на замовлення ПП "Уманська швейна фабрика";
 • «Діловод» - на замовлення Гощанська селищна рада, ФГ «Рачинський»;
 • «Кухар» - на замовлення ФОП Аравін С.О., ФОП Кравчук Л.М., ФОП Крочак І.М., ФОП Семенюк А.П., ФОП Поліщук П.М.;
 • «Продавець непродовольчих товарів» - на замовлення ФОП Каліновський М.С., ФОП Каліновська Г.Л., ФОП Терлецька О.В., ФОП Павлик С.Л., ФОП Симчук Н.В., ТОВ «Пронікс», ФОП Онищенко С.В.;
 • КЦП «Основи овочівництва відкритого та закритого грунту» - на замовлення ПСП АГРО-УРОЖАЙ
 • КЦП «Виконання робіт з озеленення території» - на замовлення О-Ц "Орлятко", ФОП Листопад О.І.;
 • «Муляр» - на замовлення ФГ «Рачинський»;
 • «Машиніст (кочегар) котельні» - на замовлення ДП "Рівнеторф";
 • «Продавець непродовольчих товарів» - на замовлення ФОП Черненко О.О., ФОП Ляшук Н.В., ФОП Поплавська О.І., ФОП Поліщук М.П., ФОП Калініна Л.А., ФОП Ляшук Н.В., ФОП Симчук Н.В., ФОП Поплавський С.В., ФОП Симчук Н.В., ФОП Семченко М.О., ФОП Войтенко І.М., ФОП Грушовенко А.О., ФОП Братченко О.І., ФОП Поплавська О.І.;
 • «Швачка» - на замовлення ТОВ» КОТОН СТИЛЬ» ТОВ «Гарне Груп»;
 • «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» - на замовлення ФОП Фомич М.М., ФОП Оніщук О.П., ФОП Літовінський М.Г.;
 • КЦП «Технологія пошиття чохлів для м'яких меблів» - на замовлення ТОВ «Морган феніче».

Крім того, постійно діюча рубрика «Роботодавцям» на сайті закладу освіти дає можливість роботодавцям володіти інформацією щодо формування навчальних груп, терміни проходження виробничої практики,  ознайомитися з резюме та відео-резюме випускників тощо.

База підприємств, організацій та установ, з якими співпрацює Рівненський центр ПТО ДСЗ, становить понад 1750. Роботодавці надають свої площадки для проходження виробничого навчання та виробничої практики слухачам Центру, беруть участь у різноманітних заходах Рівненського центру ПТО ДСЗ.

Роботодавці були постійними учасниками проведення державних кваліфікаційних атестацій, під час яких вони мали можливість запросити до себе на роботу випускників закладу освіти.

У 2021 році налагоджено тісні контакти з новоствореною Асоціацією легкої промисловості (м.Рівне) у напрямку підготовки робітників у щвейній галузі.

Фінанси, контроль та матеріально-технічна база

Фінансування Рівненського центру ПТО ДСЗ проводилося Державним центром зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Складався кошторис видатків Центру та обґрунтовувався згідно розрахунків. Планувалася кількість груп та кількість слухачів. Згідно з затвердженими нормами витрат сировини та матеріалів на навчання за професіями та курсами підвищення кваліфікації проводився розрахунок коштів, необхідних для їх придбання. Заявки завідувачів навчальних відділень,  старшого майстра та майстрів виробничого навчання щодо потреби в обладнанні та інвентарі розглядалися та затверджувалися заступниками директора та директором.

Зводився загальний кошторис центру та передавався на розгляд і затвердження в обласний центр зайнятості, після чого Державний центр зайнятості погоджував всі кошти та фінансував згідно місячних заявок на них.

У звітному періоді оновлено та поповнено матеріально-технічну базу 2 навчальних відділень за 2 професіями. Удосконалена МТБ  навчально-виробничого комплексу (НВК) по вул. І.Підкови 17а. Для навчання слухачів за професією «Кондитер» придбано електрофарбопульт. Відповідно до проєкту «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні» заключено договір між РЦПТО ДСЗ та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) щодо метою  підтвердження результатів неформального професійного навчання за професією «Кухар»  3 розряду передано як благодійна допомога комп'ютер-ноутбук,  об'єктив Nikon,  фото стійка, екшн-камера GoPro,  акумулятор, захісний бокс для екшн-камери, постійний Led світло.

Удосконалено МТБ Олександрійського носвітнього відділення. Центр сучасних зварювальних технологій поповнився компресором повітряним.

У 2021 році покращено матеріально-технічну базу за професією «Робітник зеленого будівництва» - здійснено реконструкцію навчальної майстерні «Майданчик під відкритим небом» (Олександрійське навчальне відділення).

У зв’язку із впровадженням нового курсу цільового призначення «Монтажник віконних та дверних конструкцій» суттєво модернізовано навчальну майстерню з виготовлення та монтажу метало пластикових виробів (Олександрійське навчальне відділення).

Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо діяльності
Рівненського центру ПТО ДСЗ

З метою популяризації освітніх послуг Рівненського центру ПТО ДСЗ серед зайнятого і незайнятого населення, ВПО та демобілізованих учасників ООС, осіб з особливими потребами та роботодавців, підтримання позитивного іміджу закладу освіти в суспільстві, висвітлення переваг  професійного навчання в Рівненському центрі ПТО ДСЗ, впродовж звітного року було виконано наступне:

Діяльність закладу освіти висвітлювалась у ЗМІ та на інтернет-ресурсах, професії та напрями популяризувалися через інформаційно-консультаційні заходи з використанням тематичної поліграфічної продукції, відеоматеріалів та відеопрезентацій освітніх послуг.

У рамках партнерства та на правах реклами діяльність закладу освіти висвітлювалася у друкованих регіональних, місцевих та центральних ЗМІ,  на інформаційних носіях: інтернет-виданнях та порталах, на телебаченні та радіо.

Інформування мешканців області про можливість здобуття робітничих професій та підвищення кваліфікації шляхом:

 • створення чат-боту Рівненського центру ПТО ДСЗ;
 • розміщення відповідних матеріалів (статей, анонсів, рекламних роликів, рекламних макетів, відеофільмів) у ЗМІ Рівненської області;
 • друковані ЗМІ – газета «Сім днів», «Вільне слово», «Рідний край», «Вісті Рівненщини» (загалом, 6 публікацій);
 • інтернет-видання – «Сім днів», «ITV MediaGroup», «Рівне 1», «Новини по-рівненськи», «Рівненські новини», «Вісті Рівненщини», «Радіо Трек», «Rw.News/rv/ua», «Рівне вечірнє»; «Rivne Live» (загалом, 140 матеріалів);
 • телебачення - «ITV MediaGroup», «Сфера-ТВ» (загалом, 36 сюжетів);
 • соцмережі – Фейсбук (240 матеріалів), Телеграм канал (180 публікацій), Ютюб (20 відео);
 • участі у профорієнтаційних та культурно-масових заходах міста Рівне та області (загалом, близько 100 заходів):
 • інформаційні банери, мультимедійні екрани, поліграфія, роздатковий матеріал, сувенірна продукція під час участі у днях міст і сіл (Рівне, смт Гоща, Дубровиця), семінарах із безробітними, екскурсій у навчальні відділення, зустрічей із представниками ОТГ області.
 • Суттєвим сегментом інформаційної кампанії була насичена телереклама: відеосюжети про професійне навчання та матеріально-технічну базу освітнього закладу, зокрема, за професіями галузей деревообробки, металообробки, ручного ремесла, індустрії гостинності, ІТ-сфери, сільського господарства; відеопідбірка у соціальних мережах (Інстаграм, Фейсбук, Телеграм канал, Чат-бот, мобільна версія офіційного сайту Рівненського центру ПТО) – відеовідгуки слухачів та успішних випускників, відеореклама профтехосвіти. 

  Профорієнтаційні екскурсії та професійні майстер-класи для старшокласників у навчальних відділеннях та із виїздом у заклади освіти, а також у літні дитячі табори (загалом, 36 заходів).

  У звітному періоді відбулися:

  • презентація освітніх послуг з інклюзивного навчання (на базі навчально-виробничого комплексу; зокрема, професії кухаря і кондитера);
  • екскурсія для безробітних (навчально-виробничий комплекс, Олександрійське навчальне відділення, Млинівське навчальне відділення, відділення у м.Рівне - професії діловодства).
  • презентація освітніх послуг за професіями і напрямами: популяризація професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» (рекламний відеоролик) на ТБ - ITV Media group та в соцмережах (Фейсбук, Телеграм, Ютуб, офіційний сайт, ЗМІ);
  • обмін досвідом в онлайн форматі із зарубіжними колегами (Німеччина, у т.ч. партнерство у рамках проекту GIZ) щодо дуальної освіти та неформального навчання; відеопрезентація (відеоматеріали) професій готельно-ресторанного господарства для безробітних Рівного;
  • популяризація професій готельно-ресторанного господарства (рекламний відеоролик) на ТБ, у соцмережах, ЗМІ; відеопрезентація освітніх послуг безробітним Луганської обл.; популяризація професій індустрії краси та кондитера (відеовідгуки випускників) у соцмережах; популяризація професії візажиста (відеосюжети місцевого ТБ - участь слухачів у благодійній акці);
  • популяризація професій сфери торгівлі (рекламний відеоролик) на ТБ та у соцмережах; популяризація професійного навчання - професія "Косметик"(Телеканал "Інтер", соцмережі);
  • популяризація навчання за напрямом «Створення додатків у середовищі Unity 3d на с#» (відеовідгук випускника, соцмережі, відеоролик про навчання за напрямами і професіями ІТ-галузі);
  • відеопрезентація у соцмережах щомісячних анонсів формування груп слухачів за професіями і напрямами.

  Проводилися різні майстер-класи, тренінги, у тому числі з психологічної мотивації.

  Про можливості  професійного навчання  у Рівненському центрі ПТО ДСЗ за професіями деревообробної та металообробної галузей, сільського господарства, сфери торгівлі, готельно-ресторанного господарства  тощо широкі верстви населення могли

  дізнатися завдяки масштабній інформаційній кампанії Рівненського центру ПТО ДСЗ, що проводилась у регіональних ЗМІ: друкованих та інтернет-виданнях («7 Днів», «Вісті Рівненщини», «ЧаРівне», ІТV Media group; «Часопис», «Вільне слово», «Рідний край», «Утренний город», «Zlatopil», «Інформаційний портал м.Дубно», «TeNews», «Новини по-рівненськи», «Голос України», «Rivne Live» та ін. ) та на телебаченні (ITV).

  28.08.2021 відбувся захід «Місто ремесел» (CRAFT CITY), який організували в рамках координаційної платформи для роботодавців та працівників «Rivne work hub». Рівненський центр професійно-технічної освіти ДСЗ презентував учасникам заходу ремісничі професії та професії сфери послуг, представники закладу освіти надали інформацію про освітні послуги Рівненського центру ПТО ДСЗ. Так, в інтерактивній формі для активної молоді презентували різні професії, які затребувані на регіональному ринку праці;  відвідувачі стали учасниками майстер-класів та отримали інформацію про умови професійного навчання на базі закладу освіти.

  16.09.2021 року на базі Рівненського міського центру зайнятості проведено семінар-презентацію нового короткотермінового курсу професійного навчання «Монтажник віконних та дверних конструкцій» (60 год.) для безробітних м. Рівне та Рівненського району, з метою комплектування нової групи за цим напрямом навчання в рамках реалізації проєкту енергоефективності GIZ.

  22-26 листопада 2021 року Міністерство освіти і науки спільно з роботодавцями, міжнародними партнерами та регіональними представниками провело Всеукраїнський тиждень професійної освіти. На національному рівні відбулося 5 заходів, що транслювалися кожного дня впродовж тижня на сторінках МОН у Facebook та YouTube. На регіональному рівні відбулися організовані закладами професійної освіти вебінари, майстер-класи, екскурсії та лекції. До Всеукраїнського тижня професійної освіти із низкою заходів «Естафета профмайстерності» долучився Рівненський центр ПТО ДСЗ. 23,24,25 листопада викладачі та майстри виробничого навчання провели в онлайн форматі майстер-класи за професіями: «Перукар (перукар-модельєр)», «Коваль ручного кування», «Електрозварник ручного зварювання».    

  24.11.2021 майстер виробничого навчання вікторія Рибальченко та викладач Анна Зотік брали участь у Всеукраїнському конкурсі Worldskills Ukrainian 2021-2022, де виступили як експерт та член журі з компетенції «Перукарське мистецтво».

  У грудні 2021 року, в рамках відзначення Дня людей з інвалідністю, за ініціативи закладу освіти відвідали осередки людей з особливими потребами (КЗ «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів», Рівненський навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина»), презентуючи професії перукаря (перукаря-модельтєра), візажиста, кравця та надаючи послуги з виконання робіт за професіями.  Можливості інклюзивної освіти в РЦПТО ДСЗ підтверджені підготовкою кваліфікованих кондитерів із числа людей з інвалідністю з подальшим їх працевлаштуванням. Подія висвітлювалася у регіональних та національних   ЗМІ. У рамках відзначення  Всесвітнього дня комп’ютерної графіки презентували можливості Ресурсного центру інформаційно-комунікаційних технологій РЦПТО у ЗМІ (газета «Вісті Рівненщини») та у соцмережах.                            

  Висновок

  У звітному періоді Рівненський центр ПТО ДСЗ здійснював свою діяльність згідно  Плану діяльності закладу освіти та забезпечував виконання поставлених статутних завдань.

   

  Директор  Рівненського центру ПТО ДСЗ                                  Володимир ПСЮК           

 

 

 

Головне меню


Лічильник відвідувачів

6323682
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередні
За місяць
Попередній
Всі
5233
1622
8479
6294421
81892
88434
6323682

Ваш IP: 44.222.218.145
На сервері час : 2024-02-28 23:20:56
Счетчик joomla
return_links(3); ?>