Дорадчий комітет

223740350

Дорадчий комітет навчального закладу є дорадчим органом адміністрації навчального закладу. Метою діяльності Комітету є формування ефективних та продуктивних зв’язків навчального закладу з роботодавцями задля покращення якості навчальних послуг та ефективності роботи навчального закладу в цілому

Регламент роботи Дорадчого комітету

Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

1. Загальні положення

1.1. Дорадчий комітет навчального закладу (в подальшому – «Комітет») є дорадчим органом адміністрації навчального закладу. Метою діяльності Комітету є формування ефективних та продуктивних зв’язків навчального закладу з роботодавцями задля покращення якості навчальних послуг та ефективності роботи навчального закладу в цілому.

1.2. Цей Регламент врегульовує питання, пов'язані з утворенням та організацією діяльності Комітету, визначає порядок його діяльності.

1.3. Завданнями Комітету є :

 • визначати тенденції розвитку ринку праці, які впливають на навчання;
 • розробляти шляхи та засоби співпраці між навчальним закладом та роботодавцями;
 • підвищити рівень підтримки навчального закладу з боку роботодавців;
 • забезпечити оперативне реагування навчального закладу на потреби роботодавців.

2. Порядок формування персонального складу Комітету

2.1.  Склад Комітету визначається вищою посадовою особою навчального закладу, яка обирає 7-12 представників роботодавців, за погодженням з колективом навчального закладу.

2.2.  Участь представників роботодавців в роботі комітету є добровільною та здійснюється на безоплатній основі.

2.3. Член Комітету вибуває з його складу за особистою заявою.

2.4. У випадку вибуття члена Комітету його наступник призначається в порядку, в якому був призначений член Комітету, що вибув.

3. Засідання Комітету

3.1. Формою роботи Комітету є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.

3.2. Позачергові засідання Комітету проводяться з ініціативи Голови Комітету або більшості членів Комітету.

3.3.Час та місце засідання визначає голова Комітету або члени Комітету, які ініціювали засідання.

3.4. Секретар Комітету зобов'язаний повідомити всіх членів Комітету про засідання не пізніше ніж за сім робочих днів до його проведення.

3.5. Засідання є правомочними, якщо в них беруть участь проста більшість членів Комітету.

3.6. На засіданні головує голова Комітету або його заступник.

3.7. Засідання починаються із затвердження порядку денного.  З кожного питання Комітет вправі визначити доповідача.

3.8. Кожен член Комітету вправі пропонувати питання до порядку денного.

3.9. Для доповіді на засіданні відводиться до 15 хвилин, на виступи в обговоренні – до 3 хвилин, на репліки – до 1 хвилини. Комітет вправі рішенням ad hoc збільшувати час для виступів.

3.10. Рішення Комітету приймаються консенсусом.

3.11. Засідання Комітету проводяться за такими принципами:

 • взаємна повага;
 • рівна участь всіх членів комітету;
 • дотримання порядку та регламенту;
 • спрямованість на конструктивне вирішення проблем;
 • поваги до думки меншості;
 • гнучкість.

3.12. Комітет може запрошувати на своє засідання осіб, що не є членами Комітету та надавати їм слово.

3.13. Рішення Комітету оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем.

3.14. Комітет розглядатиме питання ефективності та успішності своєї діяльності щорічно, один раз на рік.

4. Посадові особи Комітету

4.1. Комітет обирає зі свого складу Голову Комітету, заступника Голови Комітету та Секретаря Комітету.

4.2. Голова Комітету обирається серед представників роботодавців на термін не більше двох років та не більше двох термінів поспіль.

4.3. Керівник навчального закладу за посадою є заступником голови Комітету.

4.4. Заступник керівника навчального закладу за посадою є секретарем комітету.

4.5. Голова Комітету обирається на першому засіданні Комітету. Кандидатура голови Комітету може бути запропонована будь-ким з членів Комітету. Кандидатури ставляться на голосування в  порядку їх висунення. Будь-хто з кандидатів вправі відвести власну кандидатуру. Обраною вважається особа, за яку подано голоси більшості складу Комітету.

4.6. Голова Комітету:

 • організовує діяльність Комітету;
 • скликає засідання Комітету, керує їх підготовкою;
 • головує на засіданнях Комітету;
 • підписує документи Комітету;
 • піклується про організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комітету;
 • представляє Комітет, інформує громадськість про діяльність Комітету.

4.7. Заступник Голови Комітету виконує функції Голови Комітету за його відсутності чи неможливості виконання Головою Комітету своїх обов’язків.

4.8. До функцій секретаря Комітету входить :

*                     сповіщення членів Комітету про місце і час засідань;

*                     протоколювання засідань Комітету;

*                     виготовлення та розсилання документів Комітету.

*                     ведення та зберігання документації Комітету.

5. Подання Комітету

5.1. Відповідно до своїх мети та завдань, Комітет звертається з поданнями до адміністрації навчального закладу.

5.2. Адміністрація навчального закладу в особі вищої посадової особи навчального закладу зобов’язана виконати рекомендації та пропозиції, висловлені в поданні Комітету та в термін, рекомендований Комітетом. У разі відмови від виконання рекомендацій та пропозицій, висловлених в поданні Комітету та в термін, рекомендований Комітетом, або неможливості виконання вищевказаних рекомендацій та пропозицій, адміністрація навчального закладу зобов’язана надати Комітету відповідне обґрунтування в письмовій формі.

5.3. Із реакцією на подання Комітету його члени ознайомлюються на найближчому засіданні після її надходження.

5.4. Комітет вправі в будь-який час повторно розглянути питання, що були предметом подання.

5.5. Комітет регулярно узагальнює практику своїх звернень та щорічно проводить оцінку ефективності своєї діяльності.

6. Забезпечення діяльності Комітету

6.1. Діяльність Комітету відбувається гласно з інформуванням усіх сторін, на які впливають рішення та рекомендації, прийняті Комітетом.

6.2. Інформація про діяльність Комітету при можливості подається засобам масової інформації.

6.3. Реґламент Комітету та зміни до нього приймаються рішенням Комітету.

Документи щодо діяльності Дорадчого комітету можна переглянути тут

 

Головне меню


Лічильник відвідувачів

6750049
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередні
За місяць
Попередній
Всі
445
3214
3659
6717264
57927
105507
6750049

Ваш IP: 34.204.198.73
На сервері час : 2024-07-16 03:22:53
return_links(3); ?>