Загальна інформація

Одним з найактуальніших питань для вирішення проблеми безробіття є професійно-освітня підготовка кадрів, підвищення якості робочої сили. Сьогодні значна кількість дорослих людей не може працевлаштуватися у зв’язку з тим, що раніше набуті професійні знання та навички застаріли і не відповідають вимогам часу. Виникає потреба у подальшому навчанні та перенавчанні. Цьому сприяє Державна служба зайнятості, яка допомагає безробітним підвищити рівень професійної кваліфікації, отримати нову професію.

З досвіду Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗ, перевагами організації професійного навчання безробітних через навчальні заклади служби зайнятості є такі:

        1. Відсоток працевлаштування безробітних після проходження професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у центрі вищий, ніж після їхнього навчання в інших професійно-технічних навчальних закладах.

 2. Рівень професійного навчання безробітних на застарілій матеріально-технічній базі професійно-технічних училищ, які не забезпечені сучасними технічними засобами навчання, такими як інтерактивні дошки, мультимедійні проектори, тренажери, не повною мірою відповідає сучасним вимогам роботодавців. 
Натомість сучасна матеріально-технічна база центру, яка постійно оновлюється, дає можливість готувати таких кваліфікованих робітників, знання та навички яких краще задовольняють потреби роботодавців. Під час навчання використовуються нові ТЗН, обладнання, верстати, які за своїми можливостями є іноді кращими від тих, які використовуються на підприємствах.

3. Професійне навчання у Рівненському центрі ПТО дає можливість педагогам повною міроювраховувати особливості навчання дорослих, адже на зміну традиційній системі освіти, заснованій на принципі: „освіта на все життя”, приходить система безперервної освіти, основою якої є принцип „освіта через усе життя”. Народна мудрість „вік живи – вік учись” дуже правильно відображає суть ідеї безперервної освіти. Теорією і методикою навчання дорослих у контексті безперервної освіти займається андрагогіка, що у буквальному перекладі означає „ведення дорослої людини”. У нас вже напрацьований певний досвід роботи з дорослими людьми. Педагогічний колектив навчального закладу та позаштатні педагоги, які з ним співпрацюють, розуміють, що навчання дорослих має свої особливості.
Враховуючи те, що з віком поглиблюються індивідуальні відмінності в способах і стилях навчання між дорослими, викладачі, майстри виробничого навчання використовують різні методи: говорять для слухачів з аудиторним сприйняттям, пишуть на плакатах (дошках) для людей із зоровим сприйняттям, застосовують вправи, стимулятивні ігри для учасників-практиків тощо.

4. У центрі навчаються люди різного віку. Середній вік тих, хто навчається, становить 25-30 років, але є й такі, котрим за 50, тому у його стінах дорослі психологічно почувають себе більшкомфортно, ніж в інших навчальних закладах, основним контингентом яких є випускники загальноосвітніх шкіл, що, в свою чергу, впливає на результативність навчання.

5. Однією з переваг навчального центру, на відміну від інших закладів освіти, є мобільністьматеріально-технічної бази. За наявності потреби місцевих роботодавців організуються мобільні класи-майстерні, навчання груп відбувається за місцем проживання слухачів.

6. Розгалуженість навчальної бази РЦПТО ДСЗ, наявність навчальних відділень та навчально-консультаційного пункту в п’яти районах області, робить професійне навчання доступнимдля безробітних віддалених районів.

7. Важливим моментом є і той факт, що навчання груп проводиться по мірі їх формування (у тому числі влітку, коли інші навчальні заклади не працюють).

8. Навчання здійснюється за курсовою формою, що дає можливість безробітним за стислий термін опанувати професію або підвищити свою кваліфікацію. В залежності від складності професії тривалість навчання становить від 1 до 9 місяців. Переважну більшість професій можна опанувати за 3-5 місяці. Для дорослих людей, більшість з яких вже мають власні сім’ї, це дуже важливо.

9. На відміну від інших навчальних закладів, Рівненський центр ПТО ДСЗ, на замовлення роботодавців, оперативно розробляє навчальні плани та програми і організує навчання безрробітних за індивідуальною формою на робочих місцях підприємств, установ, організайцій.

10. Враховуючи комплектування груп в залежності від потреб ринку праці, до викладання залучаються біля 300 позаштатних викладачів та майстрів виробничого навчання з практичним стажем роботи, народні майстри, провідні спеціалісти і керівники підприємств, установ та організацій, які мають вищу освіту, відповідну кваліфікацію і досвід педагогічної роботи. Це дає можливість запрошувати для роботи з групами безробітних найбільш кваліфіковані кадри.

Головне меню


Лічильник відвідувачів

6651579
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередні
За місяць
Попередній
Всі
3198
5005
10308
6620675
64964
93855
6651579

Ваш IP: 100.28.132.102
На сервері час : 2024-06-19 18:57:54
return_links(3); ?>