Консультативні ради

223739952

Консультативна рада за професією є дорадчим органом адміністрації навчального закладу.

Метою діяльності Ради є формування та збереження міцних і ефективних зв'язків навчального закладу з роботодавцями задля покращення якості навчальних послуг за професією «Верстатник деревообробних верстатів».

Завданнями Ради є: забезпечення відповідності навчальної програми вимогам та потребам часу; надання навчальному закладу інформації щодо вимог до певної професій і, таким чином, забезпечення підготовки слухачів відповідно до цих вимог; підвищення рівня підтримки навчального закладу з боку роботодавців; забезпечення реагування навчального закладу на потреби роботодавців.

Регламент  роботи Консультативної ради Рівненського центру професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості
за професією  «Верстатник деревообробних верстатів»

1 Загальні положення

1.1. Консультативна рада за професією (в подальшому - «Рада») є дорадчим органом адміністрації навчального закладу. Метою діяльності Ради є формування та збереження міцних і ефективних зв'язків навчального закладу з роботодавцями задля покращення якості навчальних послуг за професією «Верстатник деревообробних верстатів».

1.2. Цей Регламент врегульовує питання, пов'язані з утворенням та організацією діяльності Ради, визначає порядок її діяльності.

1.3. Завданнями Ради є:

 • забезпечення відповідності навчальної програми вимогам та потребам часу;
 • надання навчальному закладу інформації щодо вимог до певної професій і, таким чином, забезпечення
 • підготовки слухачів відповідно до цих вимог;
 • підвищення рівня підтримки навчального закладу з боку роботодавців;
 • забезпечення реагування навчального закладу на потреби роботодавців.

2. Порядок формування персонального складу Ради

2.1. Склад Ради визначається вищою посадовою особою навчального закладу, яка обирає 8-12 представників роботодавців, за погодженням з працівниками навчального закладу, які відповідають за навчання за вищенаведеною професією.

2.2. Участь представників роботодавців в роботі Ради є добровільною та здійснюється на безоплатній основі.

2.3. Член Ради вибуває з її складу за особистою заявою.

2.4. У випадку вибуття члена Ради його наступник призначається в порядку, в якому був призначений член Ради, що
вибув.

3. Засідання Ради

3.1. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного (1) разу протягом навчального року.

3.2. Позачергові засідання Ради проводяться з ініціативи Голови Ради або більшості членів Ради.

З.З.Час та місце засідання визначає голова Ради або члени Ради, які ініціювали засідання.

3.4. Секретар Ради  зобов'язаний повідомити всіх членів Ради про засідання не пізніше ніж за сім робочих днів до його проведення.

3.5. Засідання є правомочними, якщо в них бере участь проста більшість членів Ради.

3.6. На засіданні головує голова Ради або його заступник.

3.7. Засідання починаються із затвердження порядку денного. З кожного питання Рада вправі визначити доповідача.

3.8. Кожен член Ради вправі пропонувати питання до порядку денного.

3.9. Для доповіді на засіданні відводиться до 15 хвилин, на виступи в обговоренні - до 3 хвилин, на репліки - до 1 хвилини.  Рада вправі збільшувати час для виступів.

3.10. Рішення Ради приймаються консенсусом.

3.11. Засідання Ради проводяться за такими принципами:

 • взаємна повага;
 • рівна участь всіх членів Ради;
 • дотримання порядку та регламенту;
 • спрямованість на конструктивне вирішення  проблем ;
 • поваги до думки меншості

3.12. Рада може запрошувати на своє засідання осіб, що не є членами Ради та надавати їм слово.

3.13. Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем.

3.14. Рада розглядатиме питання ефективності та успішності своєї діяльності щорічно, один раз на рік.

4. Посадові особи Ради

4.1. Рада обирає зі свого складу Голову Ради та заступника Голови Ради.

4.2. Голова Ради обирається серед представників роботодавців на термін не більше двох років та не більше двох термінів поспіль.

4.3. Представник навчального закладу, який відповідає за навчання за професією, за посадою є Секретарем Ради.

4.4. Голова Ради обирається на першому засіданні Ради. Кандидатура Голови Ради може бути запропонована будь-ким з членів Ради. Кандидатури ставляться на голосування в  порядку їх висунення. Будь-хто з кандидатів вправі відвести власну кандидатуру. Обраною вважається особа, за яку подано голоси більшості складу Ради.

4.5. Голова Ради:

 • організовує діяльність Ради;
 • скликає засідання Ради, керує їх підготовкою;
 • головує на засіданнях Ради;
 • підписує документи Ради;
 • представляє Раду, інформує громадськість про діяльність Ради.

4.6. Заступник Голови Ради виконує функції Голови Ради за його відсутності чи неможливості виконання Головою Ради своїх обов” язків.

4.7. До функцій секретаря Ради входить:

 • сповіщення членів Ради про місце і час засідань;
 • протоколювання засідань Ради;
 • організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Ради;
 • виготовлення та розсилання документів Ради;
 • ведення та зберігання документації Ради.

5. Подання Ради

5.1. Відповідно до своїх мети та завдань, Рада звертається з поданнями до адміністрації навчального закладу.

5.2. Адміністрація навчального закладу в особі вищої посадової особи навчального закладу зобов'язана виконати рекомендації та пропозиції, висловлені в поданні Ради, та в термін, рекомендований Радою. У разі відмови від виконання рекомендацій та пропозицій, висловлених в поданні Ради, та в термін, рекомендований Радою, або неможливості виконання вищевказаних рекомендацій та пропозицій, адміністрація навчального закладу зобов'язана надати Раді  відповідне обґрунтування в письмовій формі.

5.3. Із реакцією на подання Ради її члени ознайомлюються на найближчому засіданні після її надходження.

5.4. Рада вправі в будь-який час повторно розглянути питання, що були предметом подання.

5.5. Рада регулярно узагальнює практику своїх звернень та щорічно проводить оцінку ефективності своєї діяльності.

6. Забезпечення діяльності Ради

6.1. Діяльність Ради відбувається гласно з інформуванням усіх сторін, на які впливають рішення та рекомендації, прийняті Радою.

6.2. Інформація про діяльність Ради, при можливості, подається засобам масової інформації.

6.3. Регламент Ради та зміни до нього приймаються рішенням Ради.

 

Документи щодо діяльності консультативних рад:

Регламент роботи Консультативних рад за професіями:

сільського господарства та металообробки

швачки, кравця, закрійника

 

Список членів Консультативної ради за професіями сільського господарства та металообробки у 2021 роцічленів Консультативної ради за професіями сільського господарства та металообробки у 2021 році

 

Протокол засідання Консультативної ради за професіями сільського господарства та металообробкизасідання Консультативної ради за професіями сільського господарства та металообробки

 

 Регламент роботи Консультативної ради за професіями сфери туризму, готельного господарства та ресторанної справи

Список членів Консультаційної ради за професіями "Кравець", "Закрійник"

Список членів Консультативної ради за професіями сфери туризму, готельного господарства та ресторанної справи

Список учасників Консультативної ради за професією "верстатник деревообробних верстатів"

Протокол засідання Консультативної ради за професіями готельного господарства та ресторанної справи

 

Головне меню


Лічильник відвідувачів

6651597
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередні
За місяць
Попередній
Всі
3216
5005
10326
6620675
64982
93855
6651597

Ваш IP: 100.28.132.102
На сервері час : 2024-06-19 19:12:09
return_links(3); ?>